Online Collecte voor de Kankerbestrijding

OBJECT classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0″ WIDTH=468 HEIGHT=60
PARAM NAME=movie VALUE=”http://www.e-cumlaude.com/secure/p/KWFcollecte/banners/468x60collectant.swf?url=http://www.e-cumlaude.com/secure/p/KWFcollecte/module/429/fdb5877a524650591b519386081c9f6d”
PARAM NAME=quality VALUE=highPARAM NAME=bgcolor VALUE=”#ffffff”
EMBED src=”http://www.e-cumlaude.com/secure/p/KWFcollec
te/banners/468x60collectant.swf?url=http://www.e-cumlaude.com/secure/p/KWFcollecte/module/429/fdb5877a524650591b519386081c9f6d” quality=high TYPE=”application/x-shockwave-flash” PLUGINSPAGE=”https://www.macromedia.com/go/getflashplayer” bgcolor=”#FFFFFF” WIDTH=468 HEIGHT=60/EMBED
/OBJECT
pNa Dafur en Azie moeten we niet vergeten dat er ook in Nederland nog veel goede doelen zijn die hard geld nodig hebben. De Kankerbestrijding is zo’n doel: de helft van de kankeronderzoeksprojecten in Nederland wordt door hen gefinancierd. /p
p1 op de 3 mensen in Nederland krijgt in zijn leven te maken met Kanker. Daarom is het heel belangrijk dat we de Kankerbestrijding steunen. a href=”http://www.e-cumlaude.com/secure/p/KWFcollecte/module/429/fdb5877a524650591b519386081c9f6d” title=”Naar mijn online collectebus”Geef gul!/a/p